İnternet Engelli Türkiye

15 Mayıs 2011’de başta İstanbul’da Taksim’de olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde Türkiye’de internete uygulanan fiili kısıtlamaların daha da ağırlaştırılarak yasal bir kılıfa bürünmesine karşı yapılan eylem sanki yaşanmamış gibi. Halbuki basında geniş yer bulunup sanki bütün Türkiye’yi ayağa kaldırmış gibi sunulan eylemlere katılanların kat kat üstünde bir katılımla gerçekleşti.

18 Mayıs 2011 günü saat 11:00’da google ara sitesine göre dört tane eylem öncesi duyurudan başka hiç bir haber yok.