Çalışan Sermaye Ya Da Bey Olarak Çalışan

Çalışan bey köle ya da köle beydir.   Çalışan değeri Ao=[1-(1+k)]H/k formülüyle hesaplanan bir köle olarak ya da Ü=H formülüyle yansıtıldığı üzere özgür olarak sunulabilir. Bir diğer formülasyondaysa çalışan değil çalışma öne çıkmakta ve doğrudan sermaye olarak sunulmaktadır: (1+k)Ü=H. Çalışansa bey olan bir köle ya da köle olan bir beydir. Beyliği ne karşılığı, ne zaman ve ne kadar süreyle çalışacağını kendisi, başına buyruk olarak belirleyebildiğinden değildir; bunların hiçbiri ona kalmamıştır. Bu formulasyonda çalışmanın karşılığının, yani ücretlerin kendilerini bir çalışan olarak yeniden üretmeleri ve çalışan olarak nesillerinin sürdürülmesi için gerekli, toplumsal olarak belirlenmiş en düşük düşeyde olduğu ve yedekte bekleyen işsizler ordusu da çalışmanın zamanının ve süresinin üretimde çalışana gerek duyulan zaman ve süreyle belirlenmesini sağladığı belirtilmektedir. O halde çalışan köleliğinin yanı sıra aynı zamanda da nasıl bey olur? Ücretiyle aldıkları başkaları tarafından onun için yapılmış gibidir. Beyliği alım gücünden kaynaklanmaktadır. Bu beylik de tam bir beylik değil beylik yanılsamasıdır: Ne sunuluyorsa onu alabilir, karşısında piyasa olarak gördüğünün dayattığı değerleri benimsemek durumundadır.

Bir yanıt yazın