Dünyanın Merkezi

Kıyıda köşede kalmışların, merkezin Doğu’nun ortası olduğu saçmalığının «evrensel gerçeklik» olarak sabitleştirilmesi için can hıraş çaba sarfetmeleri anlaşılırdır. Pek iyi, bize ne oluyor?

«Ortadoğu» denilen bölge, batı olmadığı kadar doğu da değildir. Batının doğusu olduğu kadar doğunun da batısıdır. «Ortadoğu» tam merkezdedir. «Orta Karadeniz» dendiğinde nasıl Karadenizin ortası anlaşılıyorsa, «Ortadoğu» da doğunun ortası anlamına gelir. Bu durumda Orta Doğu’nun Orta Asya olması gerekmez mi? Kim «Merkez»e «Doğu» der? Kıyıda köşede kalmışların, merkezin Doğu’nun ortası olduğu saçmalığının «evrensel gerçeklik» olarak sabitleştirilmesi için can hıraş çaba sarfetmeleri anlaşılırdır. Pek iyi, bize ne oluyor?

Merkezin üç ayağı üç kıtaya uzanır. Bir ayağı Mısır’dır ve Afrika’ya uzanır; bir ayağı Acem’dir ve Asya’ya uzanır; diğer ayağıysa, Rumeli’dir Avrupa’ya uzanır. Bunlardan Acem ve Rumeli’nin adları, Avrupalı zihniyle değiştirilmiş ve ırklara atfeden isimler almıştır: İran ve Türkiye. Ancak, merkezin ırksal olması mümkün olmadığından, İran ve Türkiye, adların gönderme yaptığı ırkların doğal yerleri olmamış, ırklıkları adlarında kalmıştır. Örneğin, ister farsça konuşsun, ister Azerice İranlıların ağırlıklı çoğunluğunun ırksal kökleri Türktür. İran’ı Ari ırkın, Türkiye’yi Türk ırkının eğemen olduğu bölge olarak almak merkeze yabancı bir tutumdur. Mısır’ın, İran’ın ve Türkiye’nin ırksal niteliği bulunmaz.

Afrika’nın içlerine geçişin kolay olmadığı dönemlerde, Afrika Güney Akdeniz kıyıları ve arkası olarak kalmış ve daha çok merkezden Avrupa’ya giden yollardan biri olmanın ötesine geçememiş. Asya’nın bir ucu Çin, bir ucu da Hindistan olmuşken, Avrupa kendi başına uç olmuş. Asya’nın uçları merkeze paralel olarak, ciddi oranda bir bağımsızlıkla gelişirken, Avrupa merkezin zamanla genişlemesiyle serpilmiş. Asya’nın uçları yerlerinden memnunken, Avrupa merkezliğe soyunup, hep saldırgan olmuş. Avrupa şimdiye değin, sonuncusu hala süren dört ana saldırıya geçmiş: Helen saldırısı, Roma saldırısı, Haçlı saldırısı ve sürmekte olan saldırı. Merkez, sürmekte olan sonuncu emperyalist saldırının söyleminde, ola ola «Ortadoğu» oluvermiş.

Türkali Mah., Beşiktaş

Bir yanıt yazın