GSYH’nın Hesaplanma Yönteminin Değişimi

Politikekonomi.net Çalışılan Makale No: 2017-2 ver. 1.0

Bu yazıda, 2015 yılından sonra gerçekleştirilen GSYH hesaplama yöntemindeki değişim irdeleniyor. Önceki yöntemle gerçek değerlerin, şimdiki yöntemle saymaca değerlerin göreli olarak daha isabetli hesaplanmasının ve deflatör hesaplamalarındaki ölçüm hatalarının tarafgirliğinin birlikte, iki farklı yöntemle hesaplanan GSYH serilerinin birbiriyle uyumsuz olmalarına yol açtığı gösteriliyor. Uygun bir deflatörün kullanımı iki seriyi uyumlu hale getireceği ortaya konuyor.