Öncesinde tasarımı bulunan devrim hep karşı-devrimdir.

«Gerçekleşecek devrim şimdi ussal olarak olanaksızdır. Diğer bir deyişle, öncesinde tasarımı bulunan devrim hep karşı-devrimdir.» Bu söz kendi gereğince bir devrim kuramı olamaz ve devrimci bir pratik olması ussal olarak olanaksızdır.

İstanbul

Bir yanıt yazın