Allah’ın bildiği evrimi

Allah’ın bildiği evrimi kuldan saklamak niye?

Bilinir ki evrim, bilimsel bir olgudur. Bir çok olgu gibi kurumsal dinlerin dayattıkları düşünme kalıplarıyla çelişebilir. Ama bilinir ki kurumsal çevrilmişliklerin ötesindeki Müslümanlık, tüm bilimsel olgulara açıktır. Müslümanlıkla evrim kuramı arasında özsel olarak hiç bir çelişki yoktur.

Ee, güya Müslümanların evrimi inkar çabası niye?

Savunmada tutmak için. En fazladan evrim savunulsun, orada kalınsın diye. Yoksa evrim kuramı, muhafazar düşünmede ondan öncekinin yerine yerleşiverir diye. Laikliğe saldırının nedeni farklı mı sanıyorsun?

Bilim elemanlar arasındaki ilişkinin uyduğu kuralları inceler. Fiziğin incelediği elemanlar, uzayda yer kaplayan, kütleleri ve enerji yükleri olan cisimlerdir. Bu elemanlar kütlelerine göre birbirlerini çekerler, enerji yüklerine göre birbirlerini çeker ya da iterler. Fizik cisimlerin uzayda yer değiştirmelerinin kurallarını saptar. Kullandığı düşünsel aletler, geometri, cebir gibi matematiksel modelleme yöntemleridir.

Elemanların bir aradalığı birlikte kural arz eden karmaşalar oluşturur. Kimyanın incelediği elemanlar atomlardır. Atomlar fizik kurallarına göre oluşur, ancak fiziksel enerji yüklenme ve yer değiştirme kurallarından farklı, bağımsızca incelenebilecek kurallılıklar arz ederler; “altın sarıdır”, “hidrojen ve oksijen gazları birleşerek su dediğimiz sıvıya dönüşürler” gibi.

Kimyasal karmaşalar, kimyasal kurallılıklardan bağımsız incelenebilecek, üreyen ve davranış dediğimiz kurallı hareket tarzlarına haiz canlılara varır. Bu da, biyoloji biliminin inceleme alanını oluşturur. Biyolojinin düşünme aletleri, hem fizikten hem kimyadan farklıdır. Canlı türlerini incelerken, davranış kurallarının tür için geçerli olması o türün bireyi için de geçerli olduğu anlamına gelmez. Bir canlı türünün bireyleri dayanıklı olmayabilir, ancak üreme oranı çok yüksekse tür varlığını sürdürür, dayanıklıdır. Bu tür karmaşıklıkların yol açtığı çelişkilerin aşılması için biyoloji, kullandığı temel düşünsel aletlerinden biri olan doğal seçilim anlayışına başvurur.

Toplum fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ruhsal kurallılıkların ötesinde kurallara haizdir; ancak doğal seçilim anlayışı ufak değişikliklerle toplumun anlaşılması için kullanılacak düşünsel araçların vazgeçilmez olanlarından biridir.

Genel olarak benimsenen anlayış, bir canlı türünden hep aynı tür bireylerin ürediğidir ve farklı canlı türleri birleştiklerinde üreme olmadığıdır. Tür için genel geçer kabul edilebilecek bu kuralların her birey için geçerli olması gerekmez. Her birey ufak farklılıklarla doğar ve bu farklılaşmaların doğal seçilim kuralına uygun birikimli sonucu, farklı türden bireylere varabilir. Bu sürecin hızlandırılması, biyoloji biliminin teknik kullanımlarından birini oluşturur.

Anlaşıldığında teknik olarak kullanılabilen evrimin, bilimsel olgu olduğu açıktır.

Evrimden sonra ne mi var? İnsan tasarımı, yani insan eylemi, yani insan yaşaması.

Evrimden sonrası devrimdir. İnsan olup yaşayalım.

Bir yanıt yazın