Olası: Zihnî Maddi

 Zamanlakinin, yani usa

olasıgerçekleşme
anı
gelecekşimdigeçmiş


olarak yansıyanın, yegane maddiliği gerçekleşmesidir; olasılığı ve anılığı zihnîdir. Zamanlaki, mekandakinden farklı olarak kendinle aynı kalmaz, zihnî?maddi?zihnî biçimindeki tözsel değişimi zamanlaki için özseldir. Başlangıç ve sonuçta zihnî olmasına karşın, bu iki zihnîlik arasındaki fark da tözseldir; başlangıçta hiç yaşanmamış tahayyül, sonuçta ise yaşantıdır, gözlemdir. Geçmiş olasının gerçekliği düşünü, zamanlakinin tek ve sabit tözlü olarak düşünülmesi yoluyla zamanın mekansılaştırılmasına dayanılır. Çok ve değişken tözlü zamanlaki, tek ve sabit tözlü alındığında, zamanlakinin her durumu (yani, olasılığı, gerçekleşmeliği ve anılığı) değişik tözlerden herhangi birine haizmiş gibileşir. Gerçekleşsin gerçekleşmesin olası, bu mekansılaştırılmış zaman yaklaşımıyla, bir yandan bir yaşantı, gözlemmiş gibi olurken, diğer yandan, gerçekleşmeymiş gibi maddileşir.

Türkali Mah., Beşiktaş

Bir yanıt yazın