Uzaklık

Bir yandan, bölgeler arası coğrafi uzaklık, kısaca uzaklık, bölgeler arası ya da uluslar arası ticaretin, kısaca ticaretin koşuludur. Diğer yandan, uzaklık ticaret bağlamında bir direnç faktörü, giderek bir engel olarak söz konusu edilir.

Bölgeler arası uzaklık olmasaydı, bölgelerden, dolayısıyla ticaretten söz edilemezdi. Uzaklık bulunarak ticaretin oluşmasını olanaklı kılar; uzaklık ticareti oluşturucu bir etmendir. Uzak, bu oluşturucu etmenliğiyle, nicel olarak, bir iktisadi faaliyet olarak ticaretin değerini de etkiler. Ticaret oluyorsa, mallar bir bölgeden alınıp diğerinde satılıyordur ki bu kendiliğinden, ya da iktisadi kaynakları kullanmadan, yani bedavaya olmaz. Ticaretin maliyetiyle birlikte oluşan katma değerle ticarete iktisadi değerin oluşumuna eşlik eder. Ticaret gelir getirici bir faaliyettir ve bu gelir nicel olarak artan biçimde uzaklığa bağlıdır.

Ticaret, ticari faaliyete bulunanlar bakımından gelir getiriciyken, ticarete konu olan malın tüketicisi bakımından maliyetlidir ve bu maliyet nicel olarak artan biçimde uzaklığa bağlıdır. Aynı malın iki farklı uzaklığa ticareti durumunda, uzaklığın daha kısa olduğu bölgeye daha fazla ticaret yapması beklenir; yani uzaklık arttıkça ticaret akımının miktarı azalacağı, ve belli bir uzaklıktan sonra ticretin ortadan kalkacağı beklenir. Böylece, uzaklık ticarete direnç ya da engel etmeni olarak belirir.

Uzaklık ne kadar fazlaysa, hem ticaretin değer o denli artar, hem de ticarete konu olan fiziksel miktar azalır.

Türkali Mah., Beşiktaş

Bir yanıt yazın