Toplumsal Sermaye, Büyüme ve Eğitim

Ponzetto ve Troiano (2018) toplumsal sermayeyi malumatın toplumsal yayılma oranı (İng. the rate of social diffusion of information) diye tanımlıyor. Toplumsal sermayenin iktidardaki siyasetçilerin toplumsal gönenci düşürme pahasına sonuçları uzun dönemde görülebilecek yaptırımlardan kaçınıp kısa dönemde sonuç alan yatırımlara yönelmesini azalttığını ortaya koyuyorlar.

Ponzetto ve Troiano, amprik çözümlemelerinde toplumsal sermayenin göstergesi olarak iki değişken kullanıyor; malumatı tanıdıklarından alma oranı ve insanlara güvenme oranı. A.B.D. için 1948-2012 arası the American National Election Studies verilerini, dünya genelinde uluslararası karşılaştırmalı çözümleme için ise 1981-2014 the World Values Survey Integrated Questionnaire verilerini kullanıyorlar.

Kendi çözümleme sonuçlarında olduğu üzere toplumsal sermayenin ekonomik büyümeye olumlu etkisinin daha önceki çalışmalarda da geniş biçimde belgelendiğini belirtiyorlar. Kendilerinin buna ek olarak toplumsal sermayenin büyümeye nasıl etki ettiğini açıklayacak bir mekanizmayı sunduklarını belirtiyorlar.

Toplumsal sermayenin yüksek olduğu ülkelerde, hükümetlerin eğitim harcamalarının payı da yüksek oluyor. Bu da tüm ülkeler büyürken toplumsal sermayenin yüksek olduğu ülkelerin daha da yüksek bir patikada büyümelerini sağlıyor.

Aşağıdaki grafik insanların malumatları tanıdıklarından da almalarının, kısaca insanların birbirleriyle konuşmalarının hükümetin eğitim harcamalarına nasıl olumlu yasıdığını gösteriyor. İnsanların birbirlerine güvenmeleri de benzer sonuç veriyor.

Türkiye, grafikte sol alt köşede rahatlıkla görülebilecek “TUR” diye etiketlenmiş ülkedir.

Kaynak:
Giacomo A.M. Ponzetto ve Ugo Troiano. 2018. Social Capital, Government Expenditures and Growth. NBER Working Paper 24533. www.nber.org/papers/w24533

Bir yanıt yazın